Преводи и легализация

Image

Превод на документи

• Официален превод 
Необходимо е да изпратите сканирано копие на документа. Наш специалист ще се свърже с Вас за безплатна консултация. Избирате удобен и безопасен метод на плащане. Получавате официалния превод сканиран по имейл или на хартиен носител. 

• Заверки и легализация 
• Лични документи 
• Фирмени документи 
• Документи за обучение

Устен превод

• Заверка на документи пред нотариус 
При подписване на документи от чужденец пред нотариус е необходимо присъствието на заклет преводач. Той превежда съдържанието на документите, които ще се подписват от клиента, и удостоверява с подписа си пред нотариуса, че клиентът е запознат коректно и изцяло с тяхното съдържание. 

• Придружаване при преговори 
Услугата е подходяща при посещение на бизнес партньори и инвеститори в България и при провеждане на бизнес срещи и осъществяване на преговори с бъдещи или настоящи клиенти. По време на преговори е от изключително значение да разбирате всеки нюанс на предлаганите условия. Опитните преводачи, с които работим, ще гарантират, че няма да изпуснете нищо от изискванията и предложенията на Вашия партньор.

• Консектуивен превод
При Консекутивния превод не е необходимо осигуряването на звукоизолирана кабина. Преводачът присъства на мероприятието с другите участници, слуша внимателно говорещия, изчаква го да спре и тогава предава на друг еУслугата е подходяща при посещение на бизнес партньори и инвеститори в България и при провеждане на бизнес срещи и осъществяване на преговори с бъдещи или настоящи клиенти. По време на преговори е от изключително значение да разбирате всеки нюанс на предлаганите условия. Опитните преводачи, с които работим, ще гарантират, че няма да изпуснете нищо от изискванията и предложенията на Вашия партньор.зик неговите думи. Този тип преводи е подходящ за неформални срещи, коктейли, бизнес обяди, изповядване на сделки пред нотариуси, пресконференции, обучения.

• Превод при обучение на персонал
При провеждане на обучение на персонала преводачът се подбира според специализацията на дейността на фирмата - производство в конкретна област, техника, медицина, счетоводство, строителство, софтуер, мода, козметика и много други. Основните качества на тази длъжност са познания областта на обучението, комуникатвност, ораторски умения.

Превод по области

  • Превод на технически текстове

Предлагаме специализирани преводи в областта на строителството, автомобилната индустрия, електротехниката, машиностроенето, металургията, енергетиката, механиката, информационните и комуникационни технологии, системи и технологии, софтуерни продукти.

  • Превод на юридически текстове

Преводът на юридически текстове трябва да бъде точен и правилен и това го прави един от най-трудните преводи. Преводачите трябва да притежават не само общи познания по юридическата терминология, но и да бъдат запознати със законоустановените изисквания и юридическите заплетености на чуждите култури и правни системи. Сложността идва от факта, че всяка държава притежава своя правна терминология, както и юридическа система.

  • Превод на медицински текстове

Медицински документи, които превеждаме:
– медицински статии, маркетингови документи в областта на фармацията;
– брошури за представяне на медицински продукти;
– опаковки, етикети, инструкции за употреба, листовки, продуктови ръководства;
– инструкции за безопасност, доклади за злополуки, информационни листове за безопасност, закони за предотвратяване на злополуки;
– амбулаторен лист, медицинско направление, рецептурна бланка, рецептурна книжка, направление за хоспитализация, имунизационен паспорт;
– медицинско свидетелство за работа, медицинско свидетелство за шофьорска книжка, медицинско свидетелство за граждански брак, болничен лист за временна нетрудоспособност;
– епикриза, лабораторни резултати, резултати от образно изследване, анамнеза, болничен доклад и др.

  • Превод на икономически и финансови текстове

Преводът на икономически текст съдържа превод на описания и анализи на производството, разпространението и потреблението на стоки и услуги. Финансовите текстове отразяват инвестициите, управлението на паричния поток и човешката заетост. Тези текстове могат да бъдат обществени, корпоративни или лични.

  • Превод на маркетинг и рекламни текстове

Превод на рекламен текст или маркетинг текст се прави с цел да популяризира дадена компания в страната или чужбина. Рекламни текстове могат да бъдат брошури, каталози, флаери, текстове за телевизионни или радио реклами, уебсайтове, резюмета на компанията или текстове за карета в страници за обяви и др.

  • Превод в областта на туризма и хотелиерството

Всеки професионален туроператор има нужда от надежден партньор за превод на рекламни материали, който да му гарантира качество и бързина. Квалифицираните преводачи са важни за туризма и хотелиерството. Собствениците на хотели и ресторанти, туристически агенти, туроператори и екскурзоводи имат нужда от многоезични материали, които да обслужат нуждите на техните клиенти.


Език Бланкови документи Обща литература Специализирана документация
(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.) Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи) Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; общи условия, финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи и др.
Бавна поръчка Бърза поръчка Експрес Бавна поръчка Бърза поръчка Експрес Бавна поръчка Бърза поръчка Експрес
/5 дни/ /3 дни/ /5 дни/ /3 дни/ /5 дни/ /3 дни/
английски немски испански руски 12.00 лв. с ДДС 13.00 лв с ДДС 19.00 лв с ДДС 17.00 лв с ДДС 19.00 лв с ДДС 25.00 лв с ДДС 24.00 лв с ДДС 27.20 лв с ДДС 27.60 лв с ДДС
френски италиански гръцки турски 17.00 лв с ДДС 18.10 лв с ДДС 25.00 лв с ДДС 20.00 лв с ДДС 22.00 лв с ДДС 30.00 лв с ДДС 26.00 лв с ДДС 28.50 лв с ДДС 36.60 лв с ДДС
украински 20.00 лв с ДДС 22.00 лв с ДДС 30.00 лв с ДДС 22.00 лв с ДДС 26.00 лв с ДДС 32.00 лв с ДДС 28.40 лв с ДДС 32.20 лв с ДДС 39.30 лв с ДДС
полски
чешки
словашки
румънски
сръбски 23.50 лв с ДДС 26.00 лв с ДДС 32.00 лв с ДДС 26.00 лв с ДДС 28.00 лв с ДДС 34.00 лв с ДДС 29.50 лв с ДДС 33.20 лв с ДДС 41.00 лв с ДДС
унгарски
португалски
хърватски
словенски
нидерландски 33.00 лв с ДДС 36.50 лв с ДДС 53.40 лв с ДДС 36.50 лв с ДДС 37.60 лв с ДДС 57.00 лв с ДДС 42.00 лв с ДДС 44.60 лв с ДДС 65.60 лв с ДДС
норвежки
датски
шведски
китайски
японски
арабски
иврит
Забележка:
- Посочените цени са за превод на 1 страница от 1800 символа с интервалите
- Преводът се таксува според обема на оригиналния текст, а при невъзможност - според обема на превода;
- Универсум си запазва правото да променя сроковете, посочени по-горе, според моментната си натовареност
Редакция
Редакция на превод от друга фирма - 20 до 50 % от цената за превод според нивото на превода

Език Консекутивен превод Симултанен превод
Обща тематика Правна, финансова, техническа, медицинска тематика Правна, финансова, техническа, медицинска тематика Правна, финансова, техническа, медицинска тематика
английски 70.00 с ДДС По договаряне 82.00 с ДДС По договаряне
немски френски испански руски
италиански гръцки 82.00 с ДДС По договаряне 94.00 с ДДС По договаряне
турски украински
полски чешки
словашки
румънски
Всички други езици По договаряне По договаряне

Забележка: Посочените цени са за устен превод за 1 астрономически час Минималното количество за таксуване е 1 час; след първия час, таксуването е с точност до минутата

Услуга Нормална поръчка Бърза поръчка Експресна поръчка
Срок /раб. дни/ Цена без апостил /крайна/ Цена с апостил /крайна/ Срок /раб. дни/ Цена без апостил /крайна/ Цена с апостил /крайна/ Срок /раб. дни/ Цена без апостил /крайна/ Цена с апостил /крайна/
Общински документи – акт за раждане/брак, семейно положение, т.н. 6 30.00 лв 45.00 лв 4 47.50 лв 70.00 лв 2 70.00 лв 99.00 лв
36.00 с ДДС 54.00 с ДДС   57.00 с ДДС 84.00 с ДДС   84.00 с ДДС 118.80 с ДДС
Документи от чужбина 6 30.00 лв / 4 47.50 лв / 2 70.00 лв /
36.00 с ДДС     57.00 с ДДС     84.00 с ДДС  
Документи от съдилища/нотариус – свидетелство за съдимост, пълномощно, съдебно решение, тн. 9 / 39.99 лв 7 / 57.50 лв 5 / 79.00 лв
  47.99 с ДДС     69.00 с ДДС     94.80 с ДДС
Медицински документи – медицинско свидетелство, др 7 44.00 лв 59.00 лв 5 56.50 лв 71.50 лв 3 84.00 лв 114.00 лв
52.80 с ДДС 70.80 с ДДС   67.80 с ДДС 85.80 с ДДС   100.80 с ДДС 136.80 с ДДС
*Документи МВР, МО, Прокуратура – удостоверения, др 7 44.00 лв 61.00 лв 5 62.50 лв 85.00 лв 3 92.00 лв 115.00 лв
52.80 с ДДС 73.20 с ДДС   75.00 с ДДС 102.00 с ДДС   110.40 с ДДС 138.00 с ДДС
*Документи образование диплома за висше/средно образование, академична справка, удостоверения, т.н. 10 38.00 лв 57.00 лв 6 55.50 лв 82.00 лв 3 76.00 лв 113.00 лв
45.60 с ДДС 68.40 с ДДС   66.60 с ДДС 98.40 с ДДС   91.20 с ДДС 135.60 с ДДС
Документи НОИ – удостоверени за стаж и пенсия, др. 7 41.00 лв 56.00 лв 5 53.50 лв 76.00 лв 3 81.00 лв 111.00 лв
49.20 с ДДС 67.20 с ДДС   64.20 с ДДС 91.20 с ДДС   97.20 с ДДС 133.20 с ДДС
Документи от банки – удостоверение за сметка, др 7 41.00 лв 56.00 лв 5 53.50 лв 76.00 лв 3 81.00 лв 111.00 лв
49.20 с ДДС 67.20 с ДДС   64.20 с ДДС 91.20 с ДДС   97.20 с ДДС 133.20 с ДДС
Финансови документи 11 41.00 лв 56.00 лв 9 53.50 лв 76.00 лв 7 81.00 лв 111.00 лв
49.20 с ДДС 67.20 с ДДС   64.20 с ДДС 91.20 с ДДС   97.20 с ДДС 133.20 с ДДС
Документи НАП – удостоверения, др. 11 41.00 лв 56.00 лв 9 53.50 лв 76.00 лв 7 81.00 лв 111.00 лв
49.20 с ДДС 67.20 с ДДС   64.20 с ДДС 91.20 с ДДС   97.20 с ДДС 133.20 с ДДС
Документи военни –удостоверения, др 7 41.00 лв 56.00 лв 5 53.50 лв 76.00 лв 3 81.00 лв 111.00 лв
49.20 с ДДС 67.20 с ДДС   64.20 с ДДС 91.20 с ДДС   97.20 с ДДС 133.20 с ДДС

Забележка:
- За страни, с които България има сключен договор за правна помощ, допълнителното поставяне на апостил не е задължително
- Цената включва таксите за заверка на документа в съответната институция и куриерските разходи в рамките на София. За поръчки от страната се начисляват допълнителни куриерски разходи
- Цената не включва превод – моля вижте цените ни за писмени преводи по-горе
- Предложените срокове са само за справка и Универсум не ги гарантира, тъй като те зависят от трети страни (държавни институции, куриерски служби, др.), извън контрола на Универсум.
- Универсум не носи отговорност и не връща заплатените суми за легализация на документи, които бъдат върнати без заверка от някоя институция, поради обстоятелства, независещи от Универсум (неправилно издадени документи, невалидни такива, липса на подпис от длъжностно лице, липса на печат, т.н.)

Универсум е езиков център, затвърдил във времето позицията си на лидер в обучението на чужди езици. 

Предоставяме на своите потребители най-модерните техники на обучение, отлични ценови условия и гъвкавост на преподаване.

Нашите преподаватели са фокусирани не само върху обучението като цяло, а също така се открояват с индивидуален подход и разбиране.